Estrangers/Foreigners

AMEsalud Estrangers és l'assegurança de salut per a persones estrangeres que resideixin a la província de Barcelona sense importar el període d'estada.

T'oferim una assegurança d'assistència mèdica sense copagament, sense períodes de carència i sense límit d'import.

Consulta aquí tota la informació de les cobertures i condiciones de l'assegurança de salut AMESalud estrangers.

AMEHealth Foreigners is the health insurance for foreign people who live in the province of Barcelona, no matter the period of stay.

We offer heatlh insurance with no co-payment, without limitations, with no waiting periods and with no limited amount.

Click here for additional detail information about the coverages and conditions of your AMEHealth Foreigners heatlh insurance.

 

Sol·licita més informació/Request more information



Si vols fer la contractació de l'assegurança envia'ns el següent formulari/If you want to make the insurance contract send us the following form:

DECLARACIÓ DE L'ESTAT DE SALUT DE L'ASSEGURANÇA D'ASSISTÈNCIA MÈDICA
STATEMENT OF MEDICAL ASSISTANCE INSURANCE STATE OF HEALTH

IMPORTANT: CONTESTAR TOTES LES PREGUNTES
IMPORTANT: ANSWER ALL THE QUESTIONS

El sol·licitant-Prenedor d'aquesta assegurança facilita per si mateix i juntament amb el futur assegurat si escau, les respostes al següent qüestionari que serviran de base per formalitzar un contracte d'assegurança i són sabedors que la reserva o inexactitud pot donar lloc a la pèrdua del dret a la indemnització o prestació.
The applicant-holder of this insurance will provide by themselves and together with the future insured if applicable, the answers to the following questionary which will form the basis to formalize an Insurance Contract. The absence or inaccuracy may generate the loss of the right to the compensation, indemnification or benefit.


ANTECEDENTS PERSONALS / PERSONAL RECORD

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

ANTECEDENTS PATOLÒGICS /PATHOLOGICAL RECORD

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:

No Si/Yes:



ESTAT ACTUAL / CURRENT STATUS

No Si/Yes: